Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας «ΜΑΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «DIVINA FARM». Η επένδυση αφορά στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και μεταποίησης φραγκόσυκων με συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ίσο με 344.600,82 ευρώ.

Μέτοχοι της εταιρείας που βρίσκεται στην Κάρυστο είναι οι κ.κ. Λεωνίδας Μαμάς και Θάλεια Μαμά και αντικείμενο της εταιρείας η γεωργική και γενικώς αγροτική εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιδιωτικών ή μισθωμένων ακινήτων, όπως και η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία αγροτικών γενικώς προϊόντων, καθώς και των όποιων παραγώγων τους.

Επίσης στους σκοπούς της είναι η παραγωγή φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών προιόντων & συμπληρωμάτων διατροφής, η παραγωγή παρασκευασμάτων φροντίδας δέρματος, μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και παρόμοιων ειδών, από φρούτα και άλλους καρπούς, αλλά και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής, φαρμακευτικών- παραφαρμακευτικών προϊόντων, μαρμελάδων και κάθε είδους γλυκών από φρούτα και άλλους καρπούς.