Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε πρόσφατα επενδυτικό σχέδιο της Χήτος ΑΒΕΕ, συνολικού επιλέξιμου κόστους 5.729.239,30 ευρώ.
Η ενίσχυση που θα λάβει η εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 1.568.029,85 ευρώ ως επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και σε 306.042,73 ευρώ ως επιχορήγηση.

Πιο συγκεκριμένα, με σχετική απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτη Λαμπρινού, εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας που αφορά στην επέκταση δυναμικότητας κατά 8.000 λίτρα ανά ώρα της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής φυσικού μεταλλικού νερού σε γυάλινες φιάλες που διαθέτει
η Χήτος ΑΒΕΕ.