Το πράσινο φως της έγκρισης έλαβε με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας (ΣΤ’ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ηπειρωτικές πρωτεΐνες ΑΕ». Το σχέδιο αναφέρεται στην επέκταση παραγωγικού και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών για παραγωγή πρωτεΐνης βρεφικών τροφών, ενώ αφορά σε ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.51.5, Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Η επένδυση, η οποία υλοποιείται στη μονάδα της εταιρείας στον Δήμο Ζίτσας της Περιφέρειας Ηπείρου, έχει κόστος 1.753.530 ευρώ.

Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο που λειτουργεί στην Ελλάδα για την επεξεργασία ορού γάλακτος και την παραγωγή πρωτεϊνών σε σκόνη. Εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της «πράσινης» βιομηχανίας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες της Ηπείρου για την εισκόμιση της πρώτης ύλης, παρέχοντας αξιόπιστη λύση στο μεγάλο οικολογικό πρόβλημα της διάθεσης του ορού γάλακτος.

Η δυναμικότητα του εργοστασίου, το οποίο καταλαμβάνει συνολική έκταση 8.000 τ.μ. ανέρχεται σε 50.000 τόνους ορού γάλακτος ετησίως παράγοντας περίπου 3.500 τόνους σκόνης διαφόρων τύπων πρωτεΐνης ορού γάλακτος και διηθήματος. Βασικός προσανατολισμός της εταιρείας Ηπειρωτικές Πρωτεΐνες ΑΕ είναι οι εξαγωγές των προϊόντων που παράγονται στο εργοστάσιο, σε χώρες της Ε.Ε. και των Βαλκανίων.