Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της για ένα πιο «πράσινο», καθαρό και αειφόρο μέλλον χωρίς απορρίμματα, η Geocycle Hellas του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ υλοποίησε στις 18 Σεπτεμβρίου από κοινού με το Κέντρο Διανομής της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Ρίο, περιβαλλοντική δράση για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος.

Ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ομάδα δυτών «We Dive We Clean», με στόχο τον καθαρισμό του βυθού του λιμανιού στο Ρίο, την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας των ελληνικών θαλασσών.