Αυξητικά κινήθηκαν οι πωλήσεις της ελληνικής θυγατρικής του κολοσσού Huawei το 2020, παρά την πανδημία. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ, οι πωλήσεις την τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε 149,8 εκατ. ευρώ, από 141,7 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6%, η οποία οφείλεται στην ενίσχυση των επενδύσεων από πλευράς των πελατών της. Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν 29% στα 5,4 εκατ. ευρώ, παρά τον υπερδιπλασιασμό των αμοιβών του γενικού διευθυντή Chen Le (οι συνολικές ακαθάριστες αποδοχές του για την χρήση 2020 ανήλθαν σε 760.227 ευρώ, από 388.029 το 2019).

Για το 2021, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι θα καταφέρει να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που κατέχει αλλά και να το αυξήσει. Επιπρόσθετα, με σκοπό την εδραίωση της εταιρείας στην Ελληνική αγορά έχει τεθεί μια σειρά από στόχους, μεταξύ αυτών οι επενδύσεις και βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις και τον υπάρχοντα εξοπλισμό, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω επιμόρφωσης και προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και η συνεχής και ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.