Με τιμή πρώτης προσφοράς τις 525.000 ευρώ βγαίνει με επισπεύδουσα τη CEPAL στις 14 Ιουλίου σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία της Χαρτοβιομηχανίας Θεσσαλονίκης ΑΣΤΗΡ, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης. Στον πλειστηριασμό βγαίνει γήπεδο, εμβαδού 5.118 τ.μ. και καθαρού εμβαδού 5.063 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της κοινότητας Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης και στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Επί του παραπάνω γηπέδου κτίσθηκε, ένα ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με τμήμα γραφείων, συνολικού εμβαδού 1.480 τ.μ., και σήμερα επί του παραπάνω γηπέδου και εφαπτόμενα στο ως άνω βιομηχανικό κτίριο έχουν κατασκευαστεί: ισόγειος αποθηκευτικός χώρος, συνολικής επιφάνειας 620 μ.τ., ισόγεια αποθήκη, επιφάνειας 100 τ.μ και ισόγεια αποθήκη 35 τ.μ. όπως περιγράφεται στην υπ ́ αρ. 931/19-06-2020 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή. Επί του ακινήτου υφίστανται βάρη.
Αλεξάνδρα Γκίτση