Στο πλαίσιο εταιρικών δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης και ενίσχυσης της περιβαλλοντικής της ευθύνης, η Elbisco συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία Project PARALIES. Ειδικότερα, στηρίζει την τοπική κοινωνία, «υιοθετώντας» την παραλία «Μαρίκες», στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

Στόχος είναι η προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος από τη ρύπανση. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται αφορούν στον καθαρισμό της παραλίας, στη χωριστή συλλογή διαφόρων απορριμμάτων, στην ανακύκλωση των υλικών που θα συλλέγονται καθώς & στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας των ακτών και της θάλασσας.