Διαφοροποιημένο και με αρκετά χαμηλότερες τιμές σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο αναδεικνύεται το ενεργειακό καταναλωτικό προφίλ της χώρας για τον Αύγουστο, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα του μηνιαίου Δελτίου Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης. Ακόμη παρατηρείται υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό μίγμα, που έφθασε στο 40%, ενώ μαζί και με την υψηλή συμμετοχή των νερών η συνολική συμμετοχή των ΑΠΕ φθάνει το 48%, ένα από τα υψηλότερα για ευρωπαϊκή χώρα.Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, διαμορφώθηκε στις 5,061,690 MWh τον Αύγουστο του 2023, κινούμενη καθοδικά σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Μειωμένη, εμφανίζεται κι η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή τον Αύγουστο, καλύπτοντας το 39% του μίγματος καυσίμου, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα που ανήλθε στο 41%. Επίσης, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο τον Αύγουστο ανήλθε σε 1,926,532 MWh και 1,889,188 MWh αντίστοιχα, ενώ από τα νερά έφτασε τις 376,199 MWh.