Μείωση 1,9% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, έναντι αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 0,6%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2023, παρουσίασε αύξηση 2,2%.

Ο δείκτης του κλάδου παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον Ιούνιο 2023. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουλίου 2023 με τους αντίστοιχους του Ιουλίου 2022, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση στον κλάδο παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.