Στις 30 Ιουνίου πραγματοποιείται η 9η συνάντηση του Energy Efficiency Conference, που διοργανώνει η Boussias. Το θέμα του συνεδρίου είναι η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, καθώς ένα από τα σημαντικότερα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής είναι η προώθηση των πράσινων κτιρίων και η ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, καταξιωμένα στελέχη μοιράζονται την εμπειρία και τις γνώσεις τους, προβάλλοντας τις καλύτερες πρακτικές ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και νέες τάσεις που θα αποτελέσουν ορόσημο για τη μετέπειτα πορεία των αειφόρων κατασκευών στην Ελλάδα.
Η ατζέντα του Energy Efficiency Conference είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, ενώ κρατήσεις θέσεων πραγματοποιούνται εδώ.