Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αναμένεται, χορηγείται στήριξη σε ΜμΕ & μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα γεωργικά για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στα γεωργικά. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της PK Consulting Group, ενισχύονται: ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδες παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει από 400.001 μέχρι 5 εκατ. ευρώ, με τις επιδοτήσεις να διαμορφώνονται ως εξής:

• Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης, μικρά νησιά Αιγαίου: 65%,
• Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%,
• Περιφέρεια Αττικής 40%.
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στη βαθμολόγηση της αίτησης στήριξης είναι:
• Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από πλημμύρες και πυρκαγιές,
• Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον,
• Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικά),
• Προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ, εξοικονόμηση ύδατος,
• Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών και
• Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ενισχύονται: η μεταποίηση της κάνναβης και αλιευτικών προϊόντων, οι αιτήσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα και η ίδρυση ελαιοτριβείων.