Το τελικό πράσινο φως έλαβε η βιομηχανία Intertrade Hellas ΑΒΕΕ, για την ένταξη του μεγαλεπήβολου επενδυτικού της σχεδίου, ύψους 46 εκατ. ευρώ, στο καθεστώς των «Στρατηγικών Επενδύσεων» κατά την έννοια του ν. 4608/2019. Όπως σημειώνεται στο σχετικό ΦΕΚ, με τη «σφραγίδα» του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκε η χορήγηση ενίσχυσης στην Intertrade για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη «δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής χαρτιού tissue». Η μονάδα βρίσκεται στα σκαριά, σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας, στη Βοιωτία.

Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης διαμορφώνεται στα 46.167.700 ευρώ, και σύμφωνα με τον δημοσιευθέντα προϋπολογισμό, περιλαμβάνει κτηριακές και ειδικές εγκαταστάσεις για νέα μονάδα παραγωγής χαρτορολών (κόστους 15.551.700 ευρώ), μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (κόστους 1.116.000 ευρώ) και γραμμή παραγωγής χαρτορολών (κόστους 29.500.000 ευρώ). Στις δαπάνες περιλαμβάνονται κτίρια και ειδικές εγκαταστάσεις της νέας μονάδας παραγωγής χαρτορολών, βιολογικός καθαρισμός, καθώς και μηχανολογικός εξοπλισμός (χαρτοποιητική μηχανή, rewinder, βιολογικός).

Η πρώτη στρατηγική επένδυση
Ως «στρατηγικές επενδύσεις» ορίζονται εκείνες οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 50 νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 30 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η επένδυση της Intertrade ήταν η πρώτη στρατηγική επένδυση στον τομέα της βιομηχανίας που έλαβε φορολογικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένου του κινήτρου της ταχείας αδειοδότησης. Η χαρτοβιομηχανία της οικογένειας Ντεληδήμου διαθέτει τα σήματα Servin και Softex (την οποία εξαγόρασε το 2016), παράγοντας παράλληλα πλήθος προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
Μαριλένα Καραβασίλογλου