Ο Όμιλος LEGO δεσμεύτηκε πρόσφατα να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050, ως μέρος των συνεχών προσπάθειών του για τη μείωση των περιβσλλοντικών επιπτώσεων.

Ο Όμιλος LEGO είναι μια εταιρεία που έχει δεσμευτεί ενεργά για τη βιωσιμότητα και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Πρόσφατα, η εταιρεία έχει υποβάλει την ένταξη της στην πρωτοβουλία Science Based Target (SBTi) και θα συνεργαστεί μαζί της για την ανάπτυξη ενός στόχου που θα καλύπτει τις εκπομπές Πεδίου 1, 2 και 3. Το πεδίο εφαρμογής 1 περιλαμβάνει τις άμεσες εκπομπές από εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα LEGO και οχήματα. Έπειτα, το πεδίο εφαρμογής 2 αφορά στις έμμεσες εκπομπές που προκύπτουν από την ενέργεια που αγοράζεται για την τροφοδοσία εργοστασίων, γραφείων, καταστημάτων και οχημάτων της LEGO. Τέλος, το πεδίο εφαρμογής 3 αναφέρεται στις εκπομπές εκτός των δραστηριοτήτων του Ομίλου LEGO, από τη δική του εφοδιαστική αλυσίδα.

Η δέσμευση αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου στόχου για το κλίμα για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 37% έως το 2032 από μια βάση του 2019, η οποία είχε προηγουμένως εγκριθεί από το SBTi. Ο Niels B. Christiansen, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου LEGO δήλωσε ότι: «Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά προσβλέπουν σε εμάς να κάνουμε αυτό που είναι σωστό. Η φροντίδα για το περιβάλλον είναι ένα από τα κύρια μελήματά τους και λαμβάνουμε εκατοντάδες γράμματα το χρόνο με εξαιρετικές ιδέες από παιδιά για το πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μας κρατούν υπόλογους και πρέπει να θέσουμε φιλόδοξους στόχους και να λάβουμε ουσιαστικές και διαρκείς ενέργειες για να προστατεύσουμε το μέλλον τους».

Επιστημονικά τεκμηριωμένοι κλιματικοί στόχοι
Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) είναι μια συνεργασία μεταξύ του CDP (Carbon Disclosure Project), του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών, του World Resources Institute (WRI) και του World Wide Fund for Nature (WWF). Από το 2015 περισσότερες από 4.000 εταιρείες έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία για τον καθορισμό ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου κλιματικού στόχου. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα έχουν δεσμευτεί μεγάλες εταιρείες στη διεθνή πρωτοβουλία όπως οι MYTILINEOS, ΤΙΤΑΝ και Hellenic Cables. Οι επιστημονικά τεκμηριωμένοι στόχοι παρέχουν στις εταιρείες μια σαφώς καθορισμένη πορεία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), συμβάλλοντας στην πρόληψη των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη μελλοντική επιχειρηματική ανάπτυξη. Έτσι, οι στόχοι θεωρούνται «επιστημονικά τεκμηριωμένοι» εάν είναι σύμφωνοι με αυτό που η πιο πρόσφατη κλιματική επιστήμη θεωρεί απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού – τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

1,4 δισ. δολάρια σε νέες επενδύσεις για την επίτευξη των κλιματικών στόχων
Σήμερα, ο όμιλος LEGO έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι της περιβαλλοντικής αριστείας καθώς σχεδιάζει να τριπλασιάσει τις επενδύσεις του στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα τα επόμενα τρία χρόνια, ιδιαίτερα σε τομείς που θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ξοδεύοντας περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αειφορία.

Ο Όμιλος LEGO θα συνεργαστεί με το SBTi για την ανάπτυξη του στόχου καθαρού μηδέν τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ θα αναπτύξει ένα σχέδιο μετάβασης για το κλίμα που θα παρουσιάζει έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη του στόχου. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Το σχεδιασμό κτιρίων και χώρων, ώστε να είναι ουδέτεροι ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Εργοστάσια και κτίρια θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Για παράδειγμα, επί του παρόντος ο Όμιλος κατασκευάζει δύο εργοστάσια τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μόλις ολοκληρωθούν και στοχεύει να εξασφαλίσει τη χρυσή πιστοποίηση LEED ως το βασικό πρότυπο σε όλα τα νέα εργοστάσια και κτίρια στο παγκόσμιο campus.
  • Αύξηση της δυναμικότητας και της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του. Θα μειώσει τις απόλυτες εκπομπές σε όλες τις παραγωγικές μονάδες, τα καταστήματα και τα γραφεία μέσω της αύξησης της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στα εργοστάσια και την αγορά ανανεώσιμης ενέργειας για τα εργοστάσια, τα γραφεία και τα καταστήματα.
  • Λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές CO2 σε όλες τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτό περιλαμβάνει τη σκιώδη τιμολόγηση άνθρακα σε βασικές επενδύσεις, έναν δείκτη άνθρακα KPI που θα συνδεθεί με τις αμοιβές των στελεχών από το 2024 και είναι υπεύθυνος για ταξιδιωτικές πολιτικές, για τη μείωση του όγκου των ταξιδιών των εργαζομένων, ιδίως τα διεθνή αεροπορικά ταξίδια.
  • Συνεργασία με τους προμηθευτές για τη συλλογική μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Το 98% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται εκτός των δραστηριοτήτων του Ομίλου, από την αλυσίδα προμηθειών του. Έτσι, συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές, μέσω του μακροχρόνιου προγράμματος Engage-to-Reduce, το οποίο καθιερώθηκε το 2014, για τη μείωση συλλογικά των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Πέραν αυτής της δραστηριότητας, η εταιρεία θα συνεχίσει επίσης να επενδύει σε πρωτοβουλίες για τη μείωση του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες ενδέχεται να μην προσμετρώνται στην επίτευξη του εγκεκριμένου στόχου SBTi σε αυτό το στάδιο. Αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση δράσεων αντιστάθμισης, όπως η υποστήριξη προγραμμάτων δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, και την κλιμάκωση μιας προσέγγισης ισοζυγίου μάζας για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα ως πρώτη ύλη.

Ο Niels B. Christiansen, δήλωσε: «Η άμεση προτεραιότητά μας είναι να επιτύχουμε τους στόχους μείωσης του άνθρακα για το 2032 και σημειώνουμε πρόοδο σε μια σειρά από πρωτοβουλίες. Αυτός ο νέος, μακροπρόθεσμος στόχος θα διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα θα μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα τις επόμενες δεκαετίες. Θα ενθαρρύνει επίσης τις μελλοντικές γενιές εργαζομένων, συνεργατών και προμηθευτών LEGO να συνεχίσουν να εργάζονται με μια αίσθηση επείγουσας ανάγκης για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησής μας».

Τέλος, ο κ. Christiansen επισήμανε: «Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να μειώσουμε μετρήσιμα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά η πρόκληση είναι τεράστια και λαμβάνουμε μέτρα σε όλους τους τομείς της επιχείρησής μας για να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο».