Στα χέρια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για να αποφανθεί, βρίσκεται το deal μεταξύ του CVC και της Γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη. Στις 19 Μαΐου 2021, γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία οι επιχειρήσεις με την επωνυμία VENETIKO HOLDINGS M.A.E. και SI FOODS LIMITED (SIF) θα αποκτήσουν κοινό έλεγχο άμεσα επί της επιχείρησης SI FOODS HOLDINGS LIMITED και έμμεσα επί της επιχείρησης με την επωνυμία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των μερών είναι: η εταιρεία VENETIKO HOLDINGS M.A.E. είναι εταιρεία που συστάθηκε στις 23 Μαρτίου 2021 στην Ελλάδα και ελέγχεται εμμέσως από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μέσω ορισμένων κεφαλαίων.

H VENETIKO HOLDINGS M.A.E. κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., η οποία είναι επικεφαλής του ομίλου VIVARTIA. Ο όμιλος VIVARTIA δραστηριοποιείται στον κλάδο Γαλακτοκομικών και Ποτών, μέσω της ΔΕΛΤΑ και των θυγατρικών της. Στον κλάδο Καταψυγμένων Τροφίμων, μέσω της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και των θυγατρικών της, και στον κλάδο υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας, μέσω των GOODY’S και EVEREST και των θυγατρικών τους.

H SIF είναι κυπριακή εταιρεία που κατέχει επί του παρόντος άμεσα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΩΔΩΝΗ. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η SIF έχει συστήσει στις 9 Απριλίου 2021 τη SIF HOLDINGS στην οποία θα εισφέρει τη συμμετοχή της στη ΔΩΔΩΝΗ. Η ΔΩΔΩΝΗ είναι ελληνική εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.