Στο στάδιο αξιολόγησης από τις αρμόδιες Επιτροπές των αιτήσεων συμμετοχής βρίσκονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε Σχιστό και Φυλή, συνολικού προϋπολογισμού 761 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Περιφέρεια Αττικής, «το νερό πλέον έχει μπει στο αυλάκι» και η Αττική σύντομα θα διαθέτει υποδομές που θα της επιτρέψουν να σταματήσει να θάβει χωρίς επεξεργασία σκουπίδια στη Φυλή, υιοθετώντας ένα φιλικό προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων.

Όσον αφορά το διαγωνισμό για το Γραμματικό, δόθηκε και νέα παράταση υποβολής προσφορών για τη Δευτέρα 22.11.2021, ενώ «λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο για την συντομότερη κατάληξη της διαγωνιστικής διαδικασίας». Tα σχήματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις μονάδες επεξεργασίας σε Φυλή και Σχιστό, οι φάκελοι των οποίων έχουν κατατεθεί, είναι τα εξής:
1. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΙΤΑΝ
2. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «MORE – ΑΒΑΞ – THALIS»
3. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
4. «INTRAKAT».