Στην απόκτηση του 42,3% της εταιρείας παραγωγής εμφιαλωμένου νερού Δίρφυς προχώρησε η Λουξ, ποσοστό που είχε στην κατοχή της η Νίκας Συμμετοχών. Σύμφωνα με πληροφορίες του FOODReporter, η απόκτηση του εν λόγω ποσοστού έκλεισε στο 1,2 εκατ. ευρώ.

Πηγές της πατρινής εταιρείας αναφέρουν ότι η Λουξ συμμετείχε στη διαδικασία και ανακηρύχθηκε πλειοδότης, γεγονός που την εισάγει αυτομάτως στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού. Αποτελεί άλλωστε δεδηλωμένη πρόθεση της διοίκησης της εταιρείας τα τελευταία χρόνια η δραστηριοποίηση στη συγκεκριμένη αγορά. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Νίκας Συμμετοχών στη Δίρφυς ΑΕ, είχαν κατασχεθεί για οφειλές της Νίκας Συμμετοχών ύψους 1,61 εκατ. ευρώ προς την Τράπεζα Πειραιώς, με επισπεύδουσα την Intrum Hellas.

Ο συγκεκριμένος πλειστηριασμός επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αρχικά στις 20 Ιανουαρίου, όμως ανεστάλη. Πρόκειται συγκεκριμένα για έναν πολλαπλό μετοχικό τίτλο που περιλαμβάνει 1.741.881 κοινές ονομαστικές μετοχές της Δίρφυς, αξίας ενός ευρώ εκάστης, επί συνόλου 4.114.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ευβοιώτικης επιχείρησης, ήτοι ποσοστό περίπου 42,3%. Η συνολική τιμή εκτίμησης των εν λόγω μετοχών, σύμφωνα με τα έγγραφα του πλειστηριασμού, ήταν στα 1,15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ως τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί το ποσό των 766.427,64 ευρώ, που αντιστοιχεί στα 2/3 της εκτίμησης.