Θέση εξωτερικού συμβούλου ανέλαβε ο Δημήτρης Ζακαλκάς στη Φάρμα Κουκάκη, με αρμοδιότητες την εταιρική επικοινωνία και το λειτουργικό Marketing. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα επιμεληθεί την αναδιοργάνωση του τμήματος Marketing και τη στελέχωσή του καθώς και το σχεδιασμό όλης της Στρατηγικής Επικοινωνίας μέσω επανατοποθέτησης του συνολικού αποτυπώματος της εταιρείας (Εταιρεία/ Προϊόντα/ Περιβάλλον/ Κοινωνία), τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι δύο πλευρές έχουν συνεργαστεί με επιτυχία και στο παρελθόν, στο ξεκίνημα της Φάρμας Κουκάκη.