Η εταιρεία STEROPAL επέλεξε προβολικά ράφια Cantilever από τη εταιρεία VOYATZOGLOU. H STEROPAL δραστηριοποιείται στο εμπόριο βιομηχανικής ξυλείας και υλικών επιπλοποιίας και εξοπλισμού κουζίνας. Τα προβολικά ράφια Cantilever επιλέχτηκαν λόγω της δυνατότητας να φιλοξενούν μεγάλου μήκους εμπορεύματα όπως οι μελαμίνες και η ξυλεία. Το συνολικό μήκος ραφιών έφτασε συνολικά τα 34m ενώ για το συγκεκριμένο έργο χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 500 βραχίονες αντοχής 751-1057kg. To έργο πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις με συνεχόμενες επεκτάσεις βάσει αναγκών στην πάροδο του χρόνου.

Τα προβολικά ράφια Cantilever είναι κατάλληλα για αποθήκευση αντικειμένων μεγάλου μήκους γιατί εξασφαλίζουν πρόσβαση σε όλο το μήκος χωρίς την παρέμβαση κολωνών όπως για παράδειγμα στη λύση του παλετόραφου. Το σύστημα Cantilever αποτελείται από συναρμολογούμενα στοιχεία και είναι πλήρως αυτοστήρικτο, δηλαδή δεν χρειάζεται να σταθεροποιηθεί με κάποιο τρόπο σε τοίχο, οροφή κλπ. Ο όμιλος VOYATZOGLOU με παρουσία στην Ελλάδα και στη Ρουμανία κατέχει ηγετική θέση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων.