Το πράσινο φως στους Περιβαλλοντικούς όρους για την εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 59.100 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της «ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», άναψε ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Πρόκειται για την εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 59.100 εκτρεφόμενων κοτόπουλων σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 12.509 τ.μ., στη θέση «ΣΕΜΙΣΤΕΠΕ», στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών.

Η συνολική κάλυψη της πτηνοτροφικής δραστηριότητας θα ανέρχεται στα 3.747,54 τ.μ., ενώ η δόμηση στα 3.730,98 τ.μ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τρία (3) κτίρια εμβαδού 1.235,36 τ.μ. το καθένα, με χρήση πτηνοτροφείου και τρία (3) σιλό αποθήκευσης φυράματος χωρητικότητας 14,3 tn έκαστο. Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στην πτηνοτροφική μονάδα είναι οι ζωοτροφές και το άχυρο στρωμνής. Πιο συγκεκριμένα, για το πτηνοτροφείο θα απαιτούνται συνολικά 1.475,5 τόνοι τροφής (σιτηρέσιο) ετησίως, η οποία περιλαμβάνει καρπούς αραβόσιτου, σογιάλευρο, φωσφορικό ασβέστιο, μαρμαρόσκονη, αλάτι, νεθιονίνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Το άχυρο που απαιτείται για τη θερμή στρωμνή θα ανέρχεται στους 106.380 Kgr/έτος. Προϊόντα της δραστηριότητας θα είναι τα κοτόπουλα προς σφαγή, η ποσότητα των οποίων θα ανέρχεται στα 295.500 κοτόπουλα/έτος.

Παραγωγική διαδικασία
Η δυναμικότητα της δραστηριότητας του θέματος θα ανέρχεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (59.100) κοτόπουλα πάχυνσης. Η παραγωγική κατεύθυνση της μονάδας αφορά στην εκτροφή ορνίθων κρεατοπαραγωγής. Οι νεοσσοί ηλικίας δύο ημερών θα προμηθεύονται και θα μεταφέρονται στους πτηνοθαλάμους, από τα εκκολαπτήρια της ευρύτερης περιοχής. Τα κοτόπουλα θα εκτρέφονται έγκλειστα στους κτιριακούς χώρους. Ένας πλήρης κύκλος εκτροφής νεοσσών διαρκεί περίπου 8-9 εβδομάδες (ήτοι 2 μήνες περίπου). Στο τέλος του κύκλου τα κοτόπουλα θα φτάνουν το βάρος των 1.400 – 1.500 κιλών και θα πωλούνται για σφαγή. Ο αριθμός εκτροφών θα ανέρχεται σε 4 – 5 ανά έτος.