Το «πράσινο» φως ένταξής τους στον Αναπτυξιακό νόμο και συγκεκριμένα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41, έλαβαν τέσσερις νέες επενδύσεις, στους κλάδους των επίπλων, των τροφίμων, του οίνου και των δομικών στοιχείων.

Η πρώτη επένδυση αφορά την εταιρεία «ΞΥΛΕΙΑ ΜΠΕΣΙΟΣ» που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής επίπλων και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 907.741,52 ευρώ.
Το δεύτερο επενδυτικό σχέδιο αφορά την επιχείρηση ΜΟΚΙΑΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας ξηρών καρπών και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.201.417,80 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.201.417,80 ευρώ.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΓΑΣ Ο.Ε.». Η επένδυση αφορά στην επέκταση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής οίνου και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 909.344 ευρώ. Τέλος στον Αναπτυξιακό νόμο υπήχθη το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ», με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Η επένδυση αφορά στην επέκταση μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.053.500 ευρώ.