Έξι νέες παραγωγικές επενδύσεις έλαβαν το «πράσινο φως» της ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο το τελευταίο διάστημα. Οι επενδύσεις που προχωρούν είναι οι εξής:

  • Η πρώτη επένδυση αφορά την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ELAEA», που αφορά στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ελαιολάδου και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 785.820 ευρώ.
  • Στον Αναπτυξιακό Νόμο εντάσσεται η ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, επιλέξιμου κόστους 515.728,27 ευρώ.
  • Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας «ΖΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΚΟΛΙΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «TOOLHOUSE/ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ ΓΗ/RODKOK/ ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ ΧΙΟΣ» αφορά στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών logistics στη θέση Ταμπάκικα του Δήμου Χίου και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους 1.014.359,88 ευρώ.
  • Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ» αφορά στην ίδρυση μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας ελιάς και πάστας ελιάς, στη Πευκάρα ή Δράλια ΔΔ Σκοπέλου ΔΕ Γέρας στη Λέσβο, επιλέξιμου κόστους 851.105,12 ευρώ. 
  • Η επένδυση της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΑΒΕΕ, αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ζωοτροφών, που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΙΝΙΑΣ» Αγροτικής Περιφέρειας Δ.Δ. Αρίσβης της Δ.Ε. Καλλονής Δ. Λέσβου και είναι επιλέξιμου κόστους 524.638,38 ευρώ.
  • Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» αφορά στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ζωοτροφών, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 299.400 ευρώ.