Άλμα της λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε στο εξάμηνο του έτους ο όμιλος της Motor Oil Hellas, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν. Ειδικότερα, ο όμιλος ΜΟΗ πέτυχε στο εξάμηνο του έτους δημοσιευμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA ύψους 251 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 63 εκατ. ευρώ πέρυσι). Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA του ομίλου ανήλθε σε 173 εκατ. ευρώ (έναντι 197 εκατ. ευρώ πέρυσι). Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στο εξάμηνο στα 4,156 δισ. ευρώ (από 2,833 δισ. ευρώ πέρυσι).
Όσον αφορά το β’ τρίμηνο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,27 δισ. ευρώ (από 1,185 δισ. ευρώ πέρυσι) η δημοσιευμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA στα 122 εκατ. ευρώ (από 14 εκατ. ευρώ πέρυσι) και η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA στα 93 εκατ. ευρώ (από 104 εκατ. ευρώ πέρυσι).
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, στο εξάμηνο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,837 δισ. ευρώ (από 1,772 δισ. ευρώ πέρυσι) με τη δημοσιευμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA να ανέρχεται σε 171 εκατ. ευρώ (από ζημιές 79 εκατ. ευρώ πέρυσι). Τα προσαρμοσμένα EBITDA έφτασαν τα 106 εκατ. ευρώ έναντι 126 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά στο β’ τρίμηνο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,541 δισ. ευρώ (από 712 εκατ. ευρώ πέρυσι) τα δημοσιευμένα EBITDA ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ (από ζημιές 6 εκατ. πέρυσι) και τα προσαρμοσμένα EBITDA σε 48 εκατ. ευρώ από 69 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τους όγκους, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 6,4 εκατ. τόνους, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν σε 5,329 εκατ. τόνους (από 4,217 εκατ. τόνους πέρυσι).