Αύξηση εσόδων 120% και EBITDA 101% κατέγραψε στο σύνολο του 2023 σε ετήσια βάση η Ideal Holdings, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα €384,3 εκατ. και τα EBITDA στα €53,9 εκατ., σύμφωνα με τα proforma αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία. Στα ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των βιομηχανιών Astir και Coleus. Υπενθυμίζεται ότι η Astir Vitogiannis απέκτησε το 2022 το 75% της Coleus Packaging, με τις δύο εταιρείες να ανήκουν πλέον στον βιομηχανικό επενδυτικό βραχίονα της Ideal, του οποίου ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε € 75,2 εκατ.

Όπως διευκρινίζεται, η μείωση του Κύκλου Εργασιών σε σταθερή ισοτιμία (FX Neutral) είναι 12% στα €81,2 εκατ., η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση του όγκου πωλήσεων κατά το Α΄ τρίμηνο 2023 λόγω αυξημένων παραγγελιών/πωλήσεων του Δ’ τριμήνου 2022. Οι πωλήσεις σε τεμάχια ανήλθαν σε 12,4 δισ. τεμάχια το 2023 έναντι 14,2 δισ. τεμάχια το 2022. Σημειώθηκε επίσης αύξηση των EBITDA κατά 7% στα €19,9 εκατ. η οποία οφείλεται σε βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και των 2 εταιρειών, αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 2% στα €16,3 εκατ. και αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 1% στα €11,9 εκατ.