Στην εξαγορά του 100% της εταιρείας εμφιάλωσης νερού ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ προχώρησε η βιομηχανία ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο επενδυτικού πλάνου ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει και τον πλήρη εκσυγχρονισμό της νεοαποκτηθείσας μονάδας. Οι εγκαταστάσεις της ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ, βρίσκονται στην Κυλλήνη Στυμφαλίας, μια περιοχή που προστατεύεται περιβαλλοντικά από τις συνθήκες Ramsar και Natura 2000. Η ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ εμφιαλώνει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «ΖΗΡΕΙΑ», το οποίο διαθέτει πολύ καλή αναλογία των ωφέλιμων ιόντων Ασβεστίου/Μαγνησίου, ενώ είναι αναγνωρισμένο από την Ελλάδα και την ΕΕ. Η ΧΗΤΟΣ, από τους μεγάλους «παίκτες» της εγχώριας αγοράς εμφιαλωμένων νερών, με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, με αυτή την επενδυτική κίνηση βγαίνει εκτός της περιοχής της Ηπείρου, όπου βρίσκεται η έδρα της για περισσότερο από 65 χρόνια. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη θέση της στην εγχώρια αγορά και να πετύχει αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας με διατήρηση των ήδη υψηλών ποιοτικών standards. Όπως σημειώνει η Διοίκηση, η τοποθεσία της μονάδας εμφιάλωσης στη Ζήρεια (όρος Κυλλήνη) της Κορινθίας είναι κομβική και από πλευράς logistics, καθώς η εταιρεία θα βρίσκεται δίπλα στα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος λειτουργίας της.

Το ευρύτερο επενδυτικό πλάνο
Η εν λόγω εξαγορά εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, ύψους 25 εκατομμυρίων, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το περασμένο έτος και θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης τριετίας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη λειτουργία νέων γραμμών παραγωγής, στις υφιστάμενες αλλά και στις καινούργιες εγκαταστάσεις, αλλά και τη δημιουργία νέων σημείων logistics πανελλαδικά. Στο πλαίσιο αυτό, στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι ο εκσυγχρονισμός της μονάδας στη Ζήρεια, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα κορυφαία περιβαλλοντικά και παραγωγικά πρότυπα που έχει θέσει και ακολουθεί η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ.