Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη διανοητική ιδιοκτησία και τη νεολαία του EUIPO (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ), κατά μέσο όρο, 10% των νέων της ΕΕ ηλικίας 15-24 ετών παραδέχονται ότι αγοράζουν σκόπιμα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης αθλητικού εξοπλισμού, με το φαινόμενο αυτό να είναι πιο συχνό μεταξύ των Ελλήνων νέων -18% των οποίων το έχουν κάνει.

Όπως υπολόγισε το EUIPO, ο αντίκτυπος των εν λόγω πωλήσεων προκαλεί εκτιμώμενη συνολική απώλεια ύψους 851 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 11 % των συνολικών πωλήσεων του τομέα. Εκτός από τις απώλειες εσόδων και την καταστροφή θέσεων εργασίας, οι εταιρείες υποφέρουν από τη φθορά της φήμης των εμπορικών σημάτων τους, λόγω των αντιγράφων χαμηλότερης ποιότητας, και στις ευρωπαϊκές οικονομίες διαπιστώνεται ότι αυξάνεται ο σκεπτικισμός σχετικά με την ορθότητα των επενδύσεων στην καινοτομία. Τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης ενέχουν επίσης σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών και δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.