Στα 6,12 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Motor Oil Hellas το 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, μειωμένος κατά 34,70% σε σχέση με το 2019, με τις επιπτώσεις της πανδημίας να είναι σαφείς, χωρίς ωστόσο να «φρενάρουν» τα πλάνα του ομίλου.

Η διοίκηση της εισηγμένης σχεδιάζει περαιτέρω ενίσχυση των επενδυτικών της σχεδίων για φέτος, τα οποία αναμένεται να αγγίξουν τα 240 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, στα αποτελέσματα του 2020 συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ) κατά 37,08%, η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (μέση ισοτιμία) κατά 2,03% και η μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 10,12%.

Η σημαντική υστέρηση του όγκου πωλήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019 οφείλεται αφενός στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση του συγκροτήματος υδρογονοπυρόλυσης του διυλιστηρίου που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 και αφετέρου στις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19.