Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, συνέχισε να ενισχύει το λειτουργικό χαρτοφυλάκιό της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, αγγίζοντας τα 12,6GW.

Η εταιρεία παρουσιάζει ανάπτυξη της τάξεως των 2,1GW σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. Από το σύνολο των 12,6GW, τα 11,7GW είναι πλήρως ενοποιημένα και 841MW αποτελούν ενοποιημένα μετοχικά κεφάλαια (μερίδια σε έργα στην Ισπανία, τη Πορτογαλία, τις ΗΠΑ, καθώς και υπεράκτια έργα). Επίσης, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση μεριδίου 68% λειτουργικού χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας συνολικής ισχύος 405MW στις ΗΠΑ (275MW καθαρά).

Συνολικά, η καθαρή μεταβολή του ενοποιημένου χαρτοφυλακίου της EDPR ανήλθε σε επιπρόσθετα 415MW. Επίσης, από τις 30 Ιουνίου, η EDPR απέκτησε 2,9GW νέας παραγωγικής δυναμικότητας υπό κατασκευή: 2.195MW χερσαίας αιολικής ενέργειας, 421MW ηλιακής ενέργειας και 269MW από συμμετοχές σε υπεράκτια αιολικά έργα. Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 6% ετησίως σε 856 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη, ανήλθαν σε 142 εκατ. ευρώ, 44% λιγότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.