ΟΜε ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο που απαριθμεί πάνω από 100 εταιρείες διαφόρων κλάδων -εκ των οποίων μάλιστα καινοτομεί στο ναυτιλιακό τομέα-, η SQLearn παραμένει πιστή στο όραμά της, αποτελώντας στρατηγικό συνεργάτη κάθε εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ενδοεταιρικής εκπαίδευσης. O Αντώνης Φρίγγας MSc, PhD, General Manager, VC of the BoD, αναλύει τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τις ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της SQLearn, ενώ σημειώνει ότι η παρούσα χρονική συγκυρία αποτελεί «χρυσή» ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη του e-learning.

Ποια είναι η φιλοσοφία της SQLearn;

H SQLearn είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει ως αποκλειστική ενασχόληση το e-learning, από την ίδρυση της το 2006 έως και σήμερα. Παρέχουμε ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακές εκπαίδευσης, ενώ το όραμά μας είναι να αποτελέσουμε στρατηγικό συνεργάτη κάθε εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ενδοεταιρικής εκπαίδευσης, παρέχοντας υπεραξία στα οφέλη που αυτή προσφέρει. Προσβλέπουμε στην παροχή εξειδικευμένων συστημάτων και έτοιμων μαθημάτων για μια σειρά από κλάδους διεθνώς
– γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι στην Ελλάδα μας εμπιστεύονται πάνω από 100 εταιρείες διαφόρων κλάδων. Στον τομέα της ναυτιλίας δε, ήδη χαίρουμε διεθνούς αναγνώρισης.

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι βασικές προκλήσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά που δραστηριοποιείστε και ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της SQLearn απέναντι σε αυτές;

Η SQLearn δραστηριοποιείται σε ποικίλους κλάδους λόγω των δυνατοτήτων του εξειδικευμένων ομάδων της, ενώ τα τελευταία χρόνια εντόπισε και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κλάδος της Ναυτιλίας. Ένα κοινό χαρακτηριστικό, όμως, που έχουν όλες οι αγορές είναι μια εν γένη αμφισβήτηση για έναν διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης πέραν των παραδοσιακών τακτικών, που όμως μετατρέπεται σε ενθουσιασμό όταν αντιλαμβάνονται την υπεραξία του. Άλλωστε, η SQLearn έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στον τομέα του e-learning σε κάθε κλάδο όπου δραστηριοποιείται, έχοντας εισαγάγει την έννοια της διαδραστικότητας των ηλεκτρονικών μαθημάτων, έναντι των παραδοσιακών CBTs.

Το κύριο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα βρίσκεται στην ικανότητά μας να παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις, που ταιριάζουν σε κάθε κλάδο. Για παράδειγμα, για τον κλάδο της ναυτιλίας, πρώτοι στον χώρο, προσφέραμε μια ολιστική προσέγγιση, με το εκπαιδευτικό υλικό να παρέχεται τόσο στην στεριά όσο και στο πλοίο, χρησιμοποιώντας το ίδιο ενιαίο σύστημα. Ταυτόχρονα, η SQLearn εισήγαγε τη real-time σύνδεση με τα πλοία, επιτρέποντας στους crew managers να βλέπουν αναφορές σε πραγματικό χρόνο, χαρίζοντάς τους τη δυνατότητα να αποστέλλουν νέο υλικό όταν είναι απαραίτητο και παρέχοντας ευελιξία στο να εγγράφουν νέους χρήστες όταν χρειάζεται.
Στο χρηματοοικονομικό κλάδο επιτύχαμε για πρώτη φορά την πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος μαθημάτων σχετικά με την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, έτσι ώστε εδώ και πέντε χρόνια να έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης των απαραίτητων ωρών εκπαίδευσης αποκλειστικά μέσω e-learning.

Πώς αξιολογείτε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του βιομηχανικού τομέα στην χώρα μας;

Μέσω ψηφιακού μετασχηματισμού χαρακτηρίζουμε τη δυνατότητα, με τη χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας, να υλοποιήσουμε διαδικασίες που μέχρι σήμερα ήταν απαραίτητη η φυσική μας παρουσία. Η ψηφιακή υπογραφή, το e-banking, η έκδοση πιστοποιητικών μέσω συστημάτων χωρίς την ανάγκη να επισκεφθούμε το φορέα που τα εκδίδει, αλλά απλά να «επισκεφθούμε» την πλατφόρμα του είναι ψηφιακός μετασχηματισμός. Όλα αυτά ικανοποιούν την αρχή της εξ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών. Οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την αρχή, αποτελεί πλέον ανάγκη την εποχή του κορονοϊού -αλλά και πέρα από αυτή- και ως εκ τούτου έχει την «ευκαιρία» να γνωρίσει επιτυχία. Η ανάγκη δημιουργεί την ευκαιρία, αλλά παράλληλα χτίζει και μια διαφορετική κοινωνία, η οποία στο τέλος αυτής της πανδημίας θα χαρακτηρίζεται από την υψηλή ψηφιακή δικτύωση.

Πώς επηρέασε τον κλάδο σας η πανδημία;

Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τα μέτρα στην εποχή του κορονοϊού είναι η «κοινωνική απόσταση». Το e-learning είναι «η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και λογισμικών παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου». Ικανοποιεί, λοιπόν, τη βασική αρχή των μέτρων για την προστασία των πολιτών από τον ιό, αφού προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως.

Αυτό αρκεί για να επιβεβαιώσουμε ότι η συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία για την περεταίρω ανάπτυξη του e-learning, ως μεθόδου κατάρτισης αλλά και εκπαίδευσης σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Το e-learning, χρησιμοποιείται την τελευταία εικοσαετία κυρίως από τις μεγάλες εταιρείες για την εκπαίδευση του προσωπικού τους, ιδιαίτερα αν αυτό αριθμεί χιλιάδες εργαζομένους, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε πολλά σημεία μίας ή περισσοτέρων χωρών.
Ωστόσο, η πραγματική ευκαιρία για το e-learning είναι να μπορέσει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι στον συμβατικό τρόπο κατάρτισης και εκπαίδευσης με ποιότητα και αξιοπιστία. Για το λόγο αυτό οι εταιρείες που υπηρετούν τη συγκεκριμένη μέθοδο πρέπει να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στη μεγάλη πρόκληση που έχουν μπροστά τους, επενδύοντας σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογίες, ώστε το τελικό προϊόν -περιβάλλον εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό, υπηρεσίες- να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταρτιζόμενων.

Συνεργάζεστε με μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Πού οφείλεται η εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στις υπηρεσίες σας;

Οι μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκουν σε εμάς κάποιον που μπορεί να αντιληφθεί τις ανάγκες τους, να μιλήσει τη γλώσσα τους αλλά και να δώσει άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτό έχει προκύψει ύστερα από πολλές συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς, οι οποίοι βρήκαν στην εταιρεία μας έναν αξιόπιστο συνεργάτη και μας εμπιστευτήκαν την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης για το προσωπικό τους. Επίσης, σίγουρα οφείλεται και στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο των στελεχών της εταιρείας μας που εξορισμού δίνει προβάδισμα στις υπηρεσίες της.

Αναφέρετε ενδεικτικά σημαντικά projects της τρέχουσας ή προηγούμενης χρονιάς, για τα οποία είστε περήφανοι.

Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι καθώς είμαστε η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που πιστοποίησε μαθήματα για την εξ ολοκλήρου και εξ αποστάσεως επαναπιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων σε θέματα ασφάλειας σύμφωνα με την STCW – τη «βίβλο» δηλαδή των εκπαιδευτικών προδιαγραφών στον τομέα της ναυτιλίας. Το πακέτο μαθημάτων STCW Basic Safety training Refresh περιέχει τέσσερα μαθήματα, τα οποία πρέπει να κάνει κάθε μέλος πληρώματος σε εμπορικό πλοίο ή πλοίο μεταφοράς επιβατών, εκ των οποίων τα δύο αφορούν σε πρακτική εκπαίδευση – επιβεβαιώνοντας έτσι τις ανώτερες τεχνολογικές ικανότητες της SQLearn. Η SQLearn πιστοποιήθηκε από τις αρχές της σημαίας της Λιβερίας, το δεύτερο νηολόγιο σε εγγεγραμμένο στόλο παγκοσμίως, για την παροχή αυτού του πακέτου μαθημάτων μέσω e-learning. Η ανταπόκριση από την παγκόσμια αγορά είναι ενθουσιώδης καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας καθιστούν απαραίτητη την εξεύρεση τέτοιων λύσεων, που να εξυπηρετούν τους ναυτικούς αλλά και τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Η SQLearn παρέχει μια ποικιλία μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και το σενάριο χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, ποιες είναι οι λύσεις που προσφέρετε και σε ποιες μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς βρίσκουν εφαρμογή;

Η SQLearn είναι μια εταιρεία εδραιωμένη στο χώρο του e-learning, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, καθιστώντας την μια από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες στη χώρα μας. Είναι μια εταιρεία, η οποία στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τις συνεργασίες της έχει προσφέρει λύσεις σε εταιρείες προερχόμενες από διάφορους κλάδους, όπως είναι αυτοί της ενέργειας, της ναυτιλίας, των χρηματοοικονομικών, του retail, των μεταφορών, της εκπαίδευσης κ.α. Αν παρατηρήσουμε τους κλάδους αυτούς θα διαπιστώσουμε ότι έχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ τους, αλλά έχουν και πολλές διαφοροποιήσεις, ακόμα και εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο κλάδο έχουν διαφορές μεταξύ τους διότι οι ανάγκες κάθε εταιρείας ή οργανισμού διαφέρουν.

Οι λύσεις που προσφέρει η SQLearn είναι συνυφασμένες με την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού και των ηλεκτρονικών μαθημάτων που διαθέτει και που αναπτύσσει για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, αλλά και τις απαιτήσεις ανά ομάδα εκπαιδευομένων και τις υψηλού επιπέδου τεχνολογικές υπηρεσίες των συστημάτων της, όπως είναι οι πλατφόρμες διανομής υλικού, διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποθήκευσης της ιστορικότητας των εκπαιδεύσεων κάθε χρήστη, καθώς επίσης και των εργαλείων της που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και καταγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και την υποστήριξης της εκπαίδευσης.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών μαθημάτων που προσφέρετε και ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τη χρήση τους;

Η SQLearn είναι μια εταιρεία που έχει τη χαρά να μοιράζεται το όραμα και το πάθος της για δημιουργία και παροχή υψηλού βαθμού ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες, που προέρχονται από το χώρο της εκπαίδευσης, της δημιουργίας και της τεχνολογίας. Ειδικότητες όπως είναι instructional designers, e-learning developers, multimedia developers, sound and video engineers, software developers, information technology experts, e-learning consultants, subject matter experts καλούνται να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν κάθε ένα από τα ηλεκτρονικά μαθήματα. Έτσι, λοιπόν, η εταιρεία καταφέρνει να αναπτύσσει ηλεκτρονικά μαθήματα, τα οποία διαθέτουν ποιοτικό και σύγχρονο υλικό, το οποίο είναι διαδραστικό και κινητοποιεί τον χρήστη αλληλεπιδρώντας με αυτό. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα σχεδιάζονται βάσει διεθνών προτύπων για το e-learning και βασιζόμενα σε θεωρίες μάθησης.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται πολυμεσικά στοιχεία, όπως είναι οι εικόνες, τα βίντεο, ο ήχος, τα 2D και 3D animations για να προσδώσουν όλα εκείνα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία που θα καταστήσουν ένα εκπαιδευτικό υλικό ελκυστικό, προκαλώντας την προσοχή του εκπαιδευόμενου αλλά και καθιστώντας τη μάθηση αποτελεσματικότερη. Ακόμα, για να επιτευχθεί ο στόχος της αποδοτικότερης εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται οι μελέτες περίπτωσης, τα σενάρια διαλόγων, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, οι αυτοξιολογήσεις καθώς και άλλες τεχνικές και μέθοδοι, οι οποίες επιφέρουν ισχυρά μαθησιακά οφέλη. Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι πιστοποιημένα από αναγνωρισμένους φορείς της αγοράς. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που σχεδιάζονται ακολουθώντας αυτή τη μεθοδολογία προσφέρουν μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία έχουν θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στον εκπαιδευόμενο, αλλά και στις επιχειρήσεις που επιλέγουν τη χρήση των μαθημάτων αυτών από τους εργαζόμενούς τους.

Οι επιχειρήσεις παρέχοντας στους εργαζόμενούς τους ηλεκτρονικά μαθήματα επιτυγχάνουν τη γρηγορότερη εξοικείωσή τους με διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι ενστερνίζονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα το όραμα, την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης, αποκτούν δεξιότητες που τους προσφέρουν τη δυνατότητα ομαλότερης και γρηγορότερης προσαρμογής τους σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και συνθήκες. Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα για οικονομικότερη και επαναλαμβανόμενη μάθηση που τους προσφέρει αναβάθμιση, ανανέωση και απόκτηση νέων γνώσεων.

Πώς λειτουργούν οι Dolphin plat-forms και γιατί είναι χρήσιμες για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις;

Το e-learning βοηθάει τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιτύχουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τους εκπαιδευτικούς τους στόχους. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ταυτόχρονα στη μείωση του training budget. Γενικότερα όμως, το e-learning είναι συνυφασμένο με μία σειρά από πλεονεκτήματα, όπως είναι η παράδοση των μαθημάτων χωρίς περιορισμό τόπου και χρόνου, κάτι εξαιρετικά σημαντικό στην περίπτωση της ναυτικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη των ηλεκτρονικών μαθημάτων της SQLearn επικεντρώνεται σε θέματα ασφαλείας, soft skills και ψυχικής υγείας που αφορούν το πιο κρίσιμο στοιχείο στην ναυτιλία, τον ανθρώπινο παράγοντα.

Με τα διαδραστικά μαθήματα της SQLearn γίνεται εύκολο για τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν το εκάστοτε εκπαιδευτικό υλικό, να κάνουν τέστ αυτοαξιολόγησης και τέλος να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους μέσα από μία τελική δοκιμασία. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορούν εύκολα να παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο και να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές, καθώς το σύστημα e-learning της SQLearn επιτρέπει τη σύνδεση με τα πλοία σε πραγματικό χρόνο. Η επιτυχημένη εφαρμογή ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των δαπανών μίας ναυτιλιακής εταιρείας, καθώς συμβάλλει στην μείωση περιστατικών σχετικών με την εργασία, μειώνοντας κατά αυτό τον τρόπο τα συνολικά έξοδα.

Λίγα λόγια για το πώς λειτουργεί η Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη έτοιμων μαθημάτων.

Η SQLearn είναι μια εταιρεία η οποία εκτός από τη δυνατότητα ανάπτυξης tailor-made ηλεκτρονικών μαθημάτων, διαθέτει και μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη έτοιμων μαθημάτων που συνεχώς εμπλουτίζεται. Στη βιβλιοθήκη της SQLearn μπορεί κάποιος να βρει ποικιλία έτοιμων μαθημάτων που πραγματεύονται αντικείμενα όπως είναι διαδικασίες και κανονισμοί της ναυτιλίας, operations, soft skills, μαθήματα πρώτων βοηθειών και πυρασφάλειας, κυβερνοασφάλειας, πιστοποιήσεων και ανανέωσης αυτών, κ.α. Τα διατιθέμενα μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης μπορεί να τα παρακολουθήσει είτε κάποιος μεμονωμένος χρήστης, ο οποίος θα ήθελε να εμπλουτίσει ή αναβαθμίσει τις γνώσεις του είτε κάποιος χρήστης που ανήκει σε μια εταιρεία, η οποία τα ενέταξε στη βιβλιοθήκη της για να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει τις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων της. Σκοπός των έτοιμων μαθημάτων της SQLearn είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου γνώσεων, μέσω ενός ελκυστικού περιβάλλοντος και ευχάριστου τρόπου μάθησης.

Υπάρχει δυνατότητα custom ανάπτυξης θεματολογίας, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη;

Η SQLearn είναι από τις λίγες εταιρείες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη που διαθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις, που μπορεί να έχει μια εταιρεία ή ένας οργανισμός. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ακριβώς επειδή το ανθρώπινο δυναμικό της SQLearn αποτελείται από επαγγελματίες που προέρχονται από το χώρο της εκπαίδευσης, της δημιουργίας και της τεχνολογίας – με ειδικότητες από instructional designers και e-learning developers έως multimedia developersκαι ηχολήπτες, έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε και να απαντάμε στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε οργανισμού.

Παρέχετε και συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την άμεση απόδοση της επένδυσης στο e-learning;

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς η μακρά εμπειρία μας σε διάφορους κλάδους και εταιρικά περιβάλλοντα μας επιτρέπει να δίνουμε πάντα τις πλέον αποδοτικές λύσεις. Σίγουρα κάθε επένδυση στο e-learning έχει υψηλό δείκτη ROI καθώς καταργεί κόστη της παραδοσιακής εκπαίδευσης που σχετίζονται με μετακινήσεις στελεχών, ενοικίαση αιθουσών κ.α, ενώ κάθε ηλεκτρονικό μάθημα μπορεί να «τρέξει» απεριόριστες φορές, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο την ίδια υψηλή ποιότητα και πολύ χαμηλά ως μηδενικά κόστη.

Ποιο είναι το στρατηγικό πλάνο της SQLearn στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητάς της;

Η SQLearn έχει ήδη ταράξει τα νερά στον τομέα του e-learning σε κάθε κλάδο όπου δραστηριοποιείται και εργαζόμαστε πραγματικά σκληρά για να διατηρήσουμε αυτό το πλεονέκτημα. Ακολουθούμε πάντα τις τελευταίες μεθοδολογίες για την ανάπτυξη λογισμικού και ηλεκτρονικών μαθημάτων, παρακολουθούμε στενά τις διαδικασίες που ακολουθούν οι μεγάλες εταιρείες αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στις σχετικές τεχνολογίες προκειμένου να αναπτύσσουμε νέες μεθόδους και να εκσυγχρονίζουμε τα προϊόντα μας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι συντονίζουμε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, για τα οποία συνεργαζόμαστε με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς με στόχο να διαμορφώσουμε μελλοντικά προϊόντα. Οι τρέχουσες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας επικεντρώνονται σε εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (VR), όπου υπάρχουν ήδη διαθέσιμα μαθήματα στην αγορά, σε εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), καθώς και στην καθιέρωση συστήματος διαχείρισης και ταυτοποίησης πιστοποιητικών βασισμένου στο Blockchain.

Ποιες επενδύσεις σχεδιάζετε στο μέλλον;

Οι εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας και Επαυξημένης Πραγματικότητας αλλάζουν ήδη το πεδίο στην εκπαίδευση. Αυτή η τεχνολογία συνδυάζεται με καινοτόμο τρόπο με το e-learning σε βιομηχανίες με εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης, οι οποίες απαιτούν εξοικείωση με επικίνδυνες καταστάσεις που είναι κοστοβόρο ή ακόμα και αδύνατον να προσομοιωθούν στην πραγματική ζωή. Παράλληλα, μελέτες έχουν δείξει ότι αυτός ο τύπος εκπαίδευσης απαιτεί λιγότερο χρόνο και είναι πιο αποτελεσματικός από τις παραδοσιακές μεθόδους. Η προσομοίωση ενός επικίνδυνου περιστατικού δίνει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να αποκτήσει πρακτικές γνώσεις και να προετοιμαστεί ώστε να αντιδράσει με τον καλύτερο τρόπο μελλοντικά στον πραγματικό κόσμο. Η SQLearn έχει ήδη αναπτύξει εσωτερικά και προσφέρει μια βιβλιοθήκη μαθημάτων Εικονικής Πραγματικότητας, εστιασμένα σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως είναι η πυρασφάλεια και τα σωστικά μέσα..