Η Space Hellas, ως πάροχος λύσεων Cloud της Microsoft στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, ολοκλήρωσε την πρώτη εγκατάσταση Azure Stack στην Cyprus Trading Corporation Plc (CTC). Η CTC είναι ένας από τους πλέον μεγαλύτερους εμπορικούς οργανισμούς στην Κύπρο, με κύκλο εργασιών πάνω από 300€ εκ., 1900 εργαζόμενους και με περισσότερες από 15 διαφορετικές εταιρείες.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη του Ομίλου CTC για ενοποίηση των Πληροφοριακών Υποδομών και αξιοποιώντας τεχνολογίες του Hybrid Cloud της Microsoft, υλοποίησε μια υβριδική λύση Azure Stack χρησιμοποιώντας εξοπλισμό Cisco, με παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μετάβασης στο Hybrid Cloud και υπηρεσίες υποστήριξης, αξιοποιώντας εργαλεία όπως το Azure Lighthouse. Με τη λύση του Azure Stack η CTC Group κάνει ένα μεγάλο άλμα επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Με αυτό τον τρόπο διαχειρίζεται καλύτερα τις υποδομές της και τους εσωτερικούς πελάτες της πετυχαίνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Παράλληλα με το έργο του Azure Stack, η Space Hellas υλοποίησε και μια καινοτόμο λύση Billing βασισμένη σε Splunk (Premier Partner) για την ενοποιημένη παρακολούθηση και διαχείριση του κόστους των υπηρεσιών του Cloud (Azure, O365, Express Route), τόσο από το Enterprise Agreement που διαθέτει ο οργανισμός με βέλτιστη αξιοποίηση των πολιτικών στο Cloud για tagging, αλλά και από την ενσωμάτωση μετρικών και εξόδων από άλλες πηγές του ERP της εταιρείας, και τον επιμερισμό του κόστους αυτού σε όλες τις εταιρείες του ομίλου.