Η Solvay ανακοίνωσε μια νέα, καινοτόμο συνεργασία στον τομέα του 3D printing. Η εταιρεία κάνει το επόμενο βήμα στην κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων ενισχυμένων με ανθρακονήματα με την καινοτόμο τεχνολογία πρόσθετων της 9T Labs.

Αυτό θα επιτρέψει την κατασκευή εξαρτημάτων μικρού έως μεσαίου όγκου, ειδικά σχεδιασμένα για την αεροδιαστημική, την ιατρική, την πολυτέλεια/αναψυχή, την αυτοματοποίηση και τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις κόστους, επαναληψιμότητας και ιχνηλασιμότητας. Η Solvay θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πολυαιθερερκετόνης ενισχυμένης με ανθρακονήματα, πολυαμιδίων υψηλής απόδοσης με βάση βιοενισχυμένα με CF και σύνθετων υλικών πολυφαινυλενοσουλφιδίου ενισχυμένου με CF.

«Με την καινοτόμο διεργασία και τον εξοπλισμό της 9T Labs και τα θερμοπλαστικά υλικά υψηλής απόδοσης της Solvay, είμαστε σε καλή θέση για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που ταλαιπωρούν εδώ και καιρό κατασκευαστές σε πολλές βιομηχανίες που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν προηγμένα σύνθετα υλικά – συγκεκριμένα υψηλό αυξητικό κόστος, υψηλά σκραπ και προβλήματα με την επίτευξη επαναληψιμότητας και ιχνηλασιμότητα σε μεγάλους όγκους», εξηγεί ο Marco Apostolo, διευθυντής τεχνολογίας στη Solvay.