Η Solvay ενισχύει περαιτέρω την θέση της στη παγκόσμια αγορά μπαταριών ιόντων λιθίου, επεκτείνοντας την δυνατότητα παραγωγής του υψηλής απόδοσης πολυμερούς Solef® polyvinylidene fluoride (PVDF), στην τοποθεσία της στο Tavaux της Γαλλίας. Αυτό το νέο έργο κόστους 300 εκατ. ευρώ, θα επεκτείνει τη χωρητικότητα του εργοστασίου της στην Ευρώπη σε 35 κιλοτόνους, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής PVDF στην περιοχή.

Αυτή η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 και θα ενισχύσει την παγκόσμια θέση της Solvay σε αυτόν τον τομέα, δίνοντας της την δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αναμένει να αυξήσει τις επιχειρηματικές της πωλήσεις υλικών στην αγορά αυτοκινήτων από περίπου 800 εκατ. ευρώ το 2021 σε περισσότερα από 2,5 δισεκατ. ευρώ έως το 2030. Τα σχέδια της Solvay στο Tavaux, δείχνουν ότι η εταιρεία εστιάζει σε επενδύσεις σε υψηλής ανάπτυξης βιώσιμες λύσεις υλικών, που ευθυγραμμίζονται με σημαντικές αναδυόμενες τάσεις.