Η Solvay ανακοινώνει ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης για την επιχείρηση σουλφονών της που εδρεύει στις ΗΠΑ, η οποία επικεντρώνεται σε λύσεις πολυμερών για διάφορες κρίσιμες επιστημονικές εφαρμογές, ως μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσής της να αναπτυχθεί σε αυτόν τον τομέα για την υποστήριξη της αυξανόμενης παγκοσμίως πελατειακής της βάσης. Το πλήρες εύρος των πολυετών σχεδίων επέκτασης θα περιλαμβάνει τελικά όλα τα σουλφονικά πολυμερή της Solvay, συμπεριλαμβανομένων των πολυσουλφονών Udel, των πολυαιθεροσουλφονών Veradel και των πολυφαινυλοσουλφονών Radel1.

Τα πρώτα σημαντικά επενδυτικά βήματα θα περιλαμβάνουν αύξηση χωρητικότητας για το Udel πάνω από 25% έως το 2024 στο εργοστάσιο παραγωγής της εταιρείας στη Marietta του Οχάιο, με μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης να αναμένεται μέχρι τις αρχές του 2023. Ομοίως, για την ενίσχυση της θέσης της Solvay στην αγορά, η παραγωγική ικανότητα για διχλωροδιφαινυλσουλφόνη θα επεκταθεί επίσης περισσότερο από 25% έως το 2024, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας στο εργοτάξιο της εταιρείας στην Augusta της Τζόρτζια έως το τέλος του 2022.