Στο Βέλγιο, η Solvay και η Trillium Renewable Chemicals υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για την ανάπτυξη αλυσίδας εφοδιασμού για ακρυλονιτρίλιο βιολογικής βάσης (bio-ACN). Η Trillium θα προμηθεύσει τη Solvay με bio-ACN από το προγραμματισμένο εμπορικό περιουσιακό στοιχείο της και η Solvay θα αξιολογήσει το bio-ACN για την κατασκευή ανθρακονημάτων ως μέρος της μακροπρόθεσμης δέσμευσής της για ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων από βιολογικές ή ανακυκλωμένες πηγές.

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η παραγωγή ανθρακονημάτων για χρήση σε διάφορες εφαρμογές όπως η αεροδιαστημική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια και τα καταναλωτικά αγαθά. Το ακρυλονιτρίλιο είναι ένα χημικό ενδιάμεσο που συνήθως παρασκευάζεται από πρώτες ύλες με βάση το πετρέλαιο όπως το προπυλένιο και είναι η κύρια πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ανθρακονημάτων. Η διαδικασία Bio-ACNTM της Trillium παρέχει ακρυλονιτρίλιο από φυτικές πρώτες ύλες όπως η γλυκερίνη, με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα.