Η Σωληνουργεία Κορίνθου επιλέχθηκε ως προμηθευτής από την Northern Endurance Partnership (NEP), για έναν υποθαλάσσιο αγωγό, με στόχο τη μεταφορά και αποθήκευση εκατομμυρίων τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου στην υποθαλάσσια τοποθεσία γεωλογικής αποθήκευσης Endurance Store. Η Northern Endurance Partnership, κοινοπραξία μεταξύ bp, Equinor και Total Energies, είναι ο πάροχος μεταφοράς, αξιοποίησης και αποθήκευσης CO2 για το East Coast Cluster. Η υποδομή θα εξυπηρετεί τα έργα δέσμευσης, αξιοποίησης και μεταφοράς άνθρακα που βασίζονται στο Teesside – NZT Power, H2Teesside και Teesside Hydrogen CO2 Capture.

Η τελική ανάθεση της σύμβασης υπόκειται στη λήψη ρυθμιστικών εγκρίσεων και τελικών επενδυτικών αποφάσεων (FID) που θα ληφθούν τον Σεπτέμβριο του 2024 ή νωρίτερα. Ο Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου, Ηλίας Μπεκίρος, δήλωσε: «Τα καινοτόμα έργα CCUS όπως το NEP θα είναι ζωτικής σημασίας, για την επίτευξη σημαντικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο για τους παγκόσμιους παραγωγούς ενέργειας όσο και για τις μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες. Η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται να συνεργαστεί με τους εταίρους της και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να υποστηρίξει το τεχνικά δύσκολο πεδίο υποθαλάσσιων αγωγών».