Έφεση ενώπιον του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ θα καταθέσει η Σωληνουργεία Κορίνθου, κατά της απόφασης του υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλει δασμούς αντιντάμπινγκ 41,04% στις εισαγωγές σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα. Παράλληλα, συνεχίζει να συνεργάζεται ενεργά με το DoC, προκειμένου να ανατρέψει το προσδιορισθέν τελικό περιθώριο δασμού.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο προηγούμενος συντελεστής επιβάρυνσης εκτοξεύεται από το 10,26% στο 41,04%. Πάντως, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Cenergy Holdings θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει ουσιώδης αντίκτυπος στη θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., καθώς η τελευταία ακολουθεί σταθερά μια γεωγραφικά διαφοροποιημένη εμπορική πολιτική και η αγορά των ΗΠΑ δεν αποτελεί επί του παρόντος τη βασικότερη της αγορά.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Cenergy Holdings: «H Cenergy Holdings S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι, την 8η Φεβρουαρίου 2022, το Υπουργείο Εμπορίου (DoC) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δημοσίευσε τα τελικά αποτελέσματα της διοικητικής διαδικασίας επανελέγχου που διεξήγαγε το DoC για την περίοδο αναφοράς από τις 19 Απριλίου 2019 έως τις 30 Απριλίου 2020 (“POR”) σε σχέση με μια διαταγή για επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, το DoC καθόρισε για την περίοδο αναφοράς ποσοστό δασμού αντιντάμπινγκ ύψους 41,04% με βάση το σύνολο των διαθέσιμων δυσμενών πραγματικών περιστατικών (AFA) για την υποχρεωτικά συμμετέχουσα εταιρεία Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., τον κλάδο σωλήνων χάλυβα της Cenergy Holdings.

Παρά τη μακρά διοικητική διαδικασία επανελέγχου, η οποία περιλάμβανε την παροχή εξαιρετικά λεπτομερών συνόλων δεδομένων σχετικά με τις εμπορικές πρακτικές της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. για την υπό εξέταση περίοδο αναφοράς, καθώς και όλες τις εύλογες εκτιμήσεις που έγιναν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 σχετικά με το ύψος, εάν υπάρχει, ενός πιθανού ποσοστού δασμού αντιντάμπινγκ, το DoC καθόρισε ένα τέτοιο υψηλό ποσοστό δασμού αντιντάμπινγκ.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου προτίθεται να ασκήσει έφεση ενώπιον του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ κατά της απόφασης του DoC, ενώ παράλληλα συνεχίζει να συνεργάζεται ενεργά με το DoC προκειμένου να ανατρέψει το προσδιορισθέν τελικό περιθώριο δασμού. Η Cenergy Holdings θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει ουσιώδης αντίκτυπος στη θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., καθώς η τελευταία ακολουθεί σταθερά μια γεωγραφικά διαφοροποιημένη εμπορική πολιτική και η αγορά των ΗΠΑ δεν αποτελεί επί του παρόντος τη βασικότερη της αγορά.
Η πρόσθετη επιβάρυνση στα ετήσια ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της Cenergy Holdings από την αναδρομική εφαρμογή του ποσοστού δασμού αντινταμπινγκ ευλόγως αναμένεται στο ποσό των 14 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, ποσό το οποίο θεωρείται ως εφάπαξ έκτακτο -μη λειτουργικό».