«Πράσινη» χροιά θα έχει η νέα ανάθεση της Σωληνουργεία Κορίνθου, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί με χάλυβα που συνοδεύεται από πιστοποιητικά μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Cenergy Holdings, η Subsea7, ένας από τους μακροχρόνιους πελάτες της εταιρείας, επέλεξε σε αυτή την ανάθεση την καινοτόμα πρόταση της Σωληνουργεία Κορίνθου, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον παραγωγό χάλυβα ArcelorMittal. Η εταιρεία επιλέχθηκε για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων για υποθαλάσσιο έργο στη Βόρεια Θάλασσα χρησιμοποιώντας ελάσματα θερμής έλασης της ArcelorMittal με πιστοποιήσεις XCarb. Συγκεκριμένα θα παραγάγει 39 χλμ. σωλήνων ευθείας ραφής και διαμέτρου 16 ιντσών με τη μέθοδο υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για υποθαλάσσια εφαρμογή «Pipe-In-Pipe».

Η Σωληνουργεία Κορίνθου και η Arcelor
Mittal προχώρησαν σε συμφωνία για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των σωλήνων που παράγονται, χρησιμοποιώντας πιστοποιητικά μειωμένων εκπομπών CO2, με στόχο να υποστηρίξουν τους πελάτες τους στη μείωση των έμμεσων εκπομπών τους. Το XCarb αποτελεί μια σειρά ευέλικτων λύσεων χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα της ArcelorMittal που εφαρμόζονται σε έργα απαλλαγής άνθρακα που ήδη υλοποιούνται σήμερα.

Στα πιστοποιητικά XCarb, η χρήση ανακυκλωμένου χάλυβα και η ενέργεια από ανανεώσιμες πήγες, δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να μειώσουν τις εκπομπές Scope 3, ενισχύοντας τη δέσμευσή τους για μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών. Ο Ηλίας Μπεκίρος, Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου, δήλωσε: «Οι συνεργασίες που ενισχύουν τις προσπάθειές μας για μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι κρίσιμες για την πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Ο χάλυβας συμβάλλει σημαντικά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων μας και η συνεργασία με καθιερωμένες εταιρείες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με μας είναι το κλειδί για την προώθηση βιώσιμων λύσεων».