«Την επέκτασή της σε νέες δραστηριότητες προκειμένου να καταστεί βιώσιμη» θα επιδιώξει η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΙΑΣ – ΣΩΛΑΜ ΑΒΕΕ, όπως σημειώνει στις οικονομικές της καταστάσεις, μετά και τη μείωση σε τζίρο και κέρδη κατά το περασμένο έτος. Παράλληλα, η εταιρεία που ιδρύθηκε το 1973 κι έχει έδρα τη Λαμία, παρακολουθώντας προσεκτικά τις εξελίξεις στο κλάδο του μετάλλου και της προμήθειας α΄ υλών για την σωληνουργία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την εμπειρία της, με σκοπό να επιτύχει διατήρηση του μεριδίου αγοράς όπως αυτό είναι σήμερα και αύξηση της κερδοφορίας των πωλήσεων της.

Σημειώνεται πως εν μέσω ενός αρκετά δυσχερούς, για τον κλάδο της, περιβάλλοντος, η εταιρεία ΣΩΛΑΜ δεν κατόρθωσε αύξηση των δραστηριοτήτων της. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 1.569 χιλ. ευρώ έναντι 1.698 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε μείωση 7% περίπου. Επιπλέον, τα μικτά κέρδη, ανήλθαν στο ποσό των 237 χιλ. ευρώ έναντι 284 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 16% περίπου. «Ενόψει λοιπόν των αυξημένων προκλήσεων, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, η επένδυση σε ακόμα αρτιότερα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων και των πρόσφατα πωλουμένων εμπορευμάτων θα αποτελέσει την κύρια στρατηγική μας για τα επόμενα έτη» σημειώνει η Διοίκησή της ως προς την πολιτική που θα ακολουθήσει για το επόμενο διάστημα.