Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην βιομηχανία Σόγια Ελλάς Α.Ε. ανέλαβε ο Ανδρέας Δημητρίου. Ο νέος CEO αντικαθιστά τον Γιάννη Βιττώρια, ο οποίος παραμένει ως μέλος στο ΔΣ. Στη θέση της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκεται η Μαρία Δημητρίου, ενώ ως νέο μέλος προστίθεται ο Απόστολος Μπεντούλης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής: Μαρία Δημητρίου (Πρόεδρος) Ανδρέας Δημητρίου (Διευθύνων Σύμβουλος), Marc Lucien Salzer Levi (Μέλος), Ιωάννης Βιττώριας (Μέλος), Thomas Campion Shortell (Μέλος), Πασχάλης Γεμενετζής (Μέλος), Απόστολος Μπεντούλης (Μέλος).
Η θητεία του εν λόγω Δ.Σ. λήγει την 27/06/2029.