Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από τον εξορυκτικό κλάδο για το 2021 με βάση όσα αναφέρει στο εισαγωγικό μήνυμά του στον Ετήσιο Απολογισμό για το 2020, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), κ. Αθανάσιος Κεφάλας. «Έχοντας ήδη διανύσει το πρώτο εξάμηνο του 2021 αξίζει να σημειώσουμε ότι το ξεκίνημα ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Τα αδρανή και δομικά υλικά συνεχίζουν την ανοδική πορεία που δεν είχε ανακοπεί στο 2020, οι τιμές των μετάλλων είναι ανοδικές ή σχετικά υψηλές, τα μάρμαρα είναι σε τροχιά ανάκαμψης, τα βιομηχανικά ορυκτά θα επανέλθουν τουλάχιστον στα επίπεδα του 2019 και η παραγωγή λιγνίτη θα παραμείνει στα επίπεδα του 2020. Προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε αφορούν στη συνέχιση της φροντίδας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας, στην αντιμετώπιση των αυξητικών τάσεων μίας σειράς παραγόντων κόστους με κύρια την ενέργεια, τα θαλάσσια ναύλα, τις πρώτες ύλες, καθώς και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της Πράσινης μετάβασης» αναφέρει σχετικά. Ωστόσο τονίζει ότι «ο εξορυκτικός κλάδος είναι στην κορυφή των καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις και η χαμηλή προτεραιότητα στην επίλυση ρυθμιστικών κρίσιμων θεμάτων του είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με τη συμβολή του στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στις εξαγωγές της χώρας. Τα δύο αυτά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπισθούν το ταχύτερο δυνατόν ώστε να ξεδιπλωθεί στην πληρότητά του το δυναμικό ενός κλάδου για τον οποίο και η Επιτροπή Πισσαρίδη επισημαίνει ιδιαίτερα την εξωστρέφειά του, την επιτυχημένη παρουσία του στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και τη διεθνή ανταγωνιστικότητά» υπογραμμίζει ο κ. Κεφάλας.