Σημαντική πρόοδο καταγράφει το έργο των Σκουριών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Eldorado Gold, μητρική της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 43% και, εάν ληφθεί υπόψη η πρώτη φάση της κατασκευής (πριν την αναστολή εργασιών), κατά 73%. Παράλληλα, από την επανέναρξη του έργου, ο μηχανολογικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί κατά 67% και σχεδόν τον σύνολο των προμηθειών.

Η εκτέλεση έργου και η κλιμάκωση των εργασιών συνεχίστηκαν για τα σημαντικά χωματουργικά έργα. Επιπροσθέτως, ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες και οι πασσαλώσεις της υποδομής αφύγρανσης τελμάτων, με τα χωματουργικά έργα να αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του β’ τριμήνου του 2024. Οι πασσαλώσεις για το κτίριο της μονάδας αφύγρανσης ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό άνω του 30%, ενώ σημειώθηκε πρόοδος και σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του θραυστήρα πρωτογενούς θραύσης μεταλλεύματος. Σημειώνεται πως το κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε ανήλθε συνολικά σε 52,5 εκατ. δολ. το α’ τρίμηνο του 2024. Στις 31 Μαρτίου 2024, το κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε υπέρ του συνολικού κατ’ εκτίμηση κεφαλαίου των 920 εκατ. δολ., ανήλθε συνολικά σε 237 εκατ. δολ.

Προεργασία για τα μέτωπα δοκιμών το 2025
Όπως έκανε γνωστό η Eldorado Gold, το 2024 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 375 και 425 εκατ. δολαρίων. Όσον αφορά στις εργασίες, αυτές συνεχίζουν να εντείνονται σε σχέση με την ανέγερση κατασκευών για μείζονα χωματουργικά έργα. Επιπλέον, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην υπόγεια ανάπτυξη για να υποστηρίξουν τις εξορύξεις για τα μέτωπα δοκιμών το 2025. Επίσης, θα προχωρήσουν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι σωληνώσεις σε σχέση με όλες τις διεργασίες και τους χώρους υποδομών.
Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται το κτίριο της μονάδας αφύγρανσης που προχωρά, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες πασσάλωσης εντός του α’ τριμήνου του 2024. Η σύμβαση για την κατασκευή της μονάδας αφύγρανσης είναι σε στάδιο ανάθεσης εντός του β’ τριμήνου του 2024. Παράλληλα, οι εργασίες για το κτίριο του τριβείου/επίπλευσης βρίσκονται σε εξέλιξη με εργασίες πριν από την έναρξη λειτουργίας για τις γερανογέφυρες, την εγκατάσταση φωτισμού και ικριωμάτων κατασκευής και την έναρξη των εργασιών δομικού χάλυβα.

Σε τελική ευθεία το πρόφραγμα για την εγκατάσταση διαχειρισης εξορυκτικών αποβλήτων
Έως το τέλος του 2024 η εταιρεία προβλέπει να έχει ολοκληρώσει το πρόφραγμα της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και να έχει προχωρήσει σημαντικά τα χωματουργικά έργα για την εν λόγω εγκατάσταση, τις εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων, τη μονάδα διεργασιών και τις μονάδες αφύγρανσης. Αξίζει να σημειωθεί πως ολοκληρώθηκε κι η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του αερισμού και το 2024 θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία το νέο σύστημα άντλησης υδάτων που έρχονται σε επαφή με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες.

Τέλος, η πρώτη φάση της υπόγειας ανάπτυξης συνεχίζει να προχωρά στη δυτική ράμπα και έχει πρόσβαση στα μέτωπα δοκιμών με τοπικό εργολάβο. Το Φεβρουάριο το πρώτο μετάλλευμα απαντήθηκε στην άνω περιοχή πρόσβασης στα μέτωπα δοκιμών. Η δεύτερη σύμβαση για την υπόγεια ανάπτυξη αναμένεται να ανατεθεί το β’ τρίμηνο του 2024. Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες για τα μέτωπα δοκιμών καθώς και πρόσθετες εργασίες ανάπτυξης και υπηρεσιών για τη στήριξη της ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου. Η εταιρεία προβλέπει να ολοκληρώσει περίπου 2.200 μέτρα υπόγειας ανάπτυξης έως το τέλος του 2024.