Πολλαπλούς σκοπούς αναμένεται να εξυπηρετήσει η νέα εταιρεία Πίτσος Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία συστάθηκε πρόσφατα με μοναδικό μέτοχο τις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη Α.Ε.Ε. και στο επίκεντρο της οποίας αναμένεται να βρεθεί το παλαιό βιομηχανικό ακίνητο της εταιρείας Πίτσος. Όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας θα είναι η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Παράλληλα, προβλέπονται και δευτερεύουσες δραστηριότητες, όπως, μεταξύ άλλων: άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων, ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις αλλά και υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και υπηρεσίες χώρων στάθμευσης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 ευρώ και στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας συμμετέχουν η Μαρία Σκλαβενίτου ως πρόεδρος και ο Γεράσιμος Σκλαβενίτης ως διευθύνων σύμβουλος.