Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές, καθώς και τη δημιουργία στελεχών με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των εξαγωγών, ο ΣΕΒ υλοποιεί τη δράση «Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών». Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε η κατάρτιση από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και τη DK Consultants group 20 νέων, αποφοίτων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης 112 ωρών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μελών του ΣΕΒ και στις απαιτήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος.