«Τα ESG έφεραν το πλαίσιο με συγκεκριμένα κριτήρια και έναν δομημένο τρόπο, προκειμένου η εταιρεία να μπορέσει να αναθεωρήσει όλο το επιχειρησιακό μοντέλο και κατά βάση όλη τη στρατηγική.

Η βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται ο πυρήνας της στρατηγικής και αυτός φέρνει μια σειρά αλλαγών σε επιχειρησιακό επίπεδο, από τη σχέση της λειτουργίας της εταιρείας έως τη σχέση με τους κοινωνικούς εταίρους», τόνισε η Διευθύντρια Επικοινωνίας, Εταιρικών Υποθέσεων, & Βιώσιμης Ανάπτυξης της The Coca-Cola Company για τη Βόρεια Ευρώπη, στο πλαίσιο του Καθημερινή 1st Athens ESG & Climate Crisis Summit και της συζήτησης «Ανάλυση του αντίκτυπου των ESG Κριτηρίων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας».

Σύμφωνα με την κα. Ηλιοπούλου, «Αυτή δεν είναι μια εύκολη άσκηση. Το ίδιο το επιχειρηματικό της γίνεται σε συνεργασία με άλλους, με πρώτους και καλύτερους τους εμφιαλωτές της. Επομένως είναι ένας δομικός μετασχηματισμός σε όλο τον κόσμο και έχουμε θέσει την Ευρώπη ως ηγέτιδα στον μετασχηματισμό μας».