Με τη συγκεκριμένη επένδυση, η δυναμική παραγωγή της εταιρείας σύντομα θα ξεπεράσει τα 5.000 τεμάχια ενεργειακά αποδοτικών φωτιστικών ανά μήνα, καλύπτοντας πλήρως τη ζήτηση της αγοράς.

Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, η Sirecled επενδύει στην εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής στο Κρυονέρι Αττικής. Ως απότέλεσμα της συγκεκριμένης επένδυσης, η δυναμική παραγωγή της εταιρείας σύντομα θα ξεπεράσει τα 5.000 τεμάχια ενεργειακά αποδοτικών φωτιστικών ανά μήνα, καλύπτοντας πλήρως τη ζήτηση της αγοράς. «Παράλληλα διπλασιάζουμε τους σταθμούς ποιοτικού ελέγχου και μετρήσεων με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και αυτοματοποιούμε επιπλέον την παραγωγή μας, με την εγκατάσταση σταθμού αυτόματης προετοιμασίας καλωδίων, με στόχο την ταχύτερη ανταπόκριση και τη μείωση του κόστους» σημειώνει η Ευτυχία Καματερού, στέλεχος της Sirecled.

Σύμφωνα με την ίδια, η εταιρεία αξιοποιεί στο μέγιστο το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες ώστε οι καθημερινές εργασίες να εκτελούνται όσο το δυνατό αυτοματοποιημένα με ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. «Η ίδια ακριβώς φιλοσοφία εμπνέει το σχεδιασμό των προϊόντων μας και των τεχνολογικών λύσεων που προωθούμε. H παροχή λύσεων έξυπνου φωτισμού και εφαρμογών Έξυπνης Πόλης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λογική του Industry 4.0, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου για τις πόλεις και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Το εγχείρημα δεν έχει μόνο τεχνολογική αξία αλλά οικονομική, ανθρωπιστική και περιβαλλοντική», λέει η κα Καματερού. Στην υιοθέτηση των τεχνολογιών του Industry 4.0, συμπεριλαμβάνονται η χρήση IoT για την ανάπτυξη έξυπνων προϊόντων και την εγκατάσταση εφαρμογών έξυπνων πόλεων. «Επίσης, σχεδιάζουμε και παράγουμε προϊόντα με τη δική τους ευφυία, τόσο στο στάδιο της κατασκευής τους όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, αλλά και κατά την παρακολούθηση του κύκλου ζωής τους. Παρέχουμε παράλληλα λύσεις Internet of Services (IoS), το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα έξυπνες μεταφορές, logistics και Internet of Energy (IoE), το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και ελέγχεται σωστά η ενέργεια κ.ά.», λέει η κα Καματερού.

Επένδυση στο R&D
Στο σημαντικό κομμάτι της Έρευνας και Ανάπτυξης, η Sirecled επενδύει συστηματικά στο σχεδιασμό και την εξέλιξη των προϊόντων της, παραμένοντας πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, προσφέρουμε στην αγορά προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE, RoHS, ENEC και ENEC PLUS, ενώ πραγματοποιείται επένδυση στην εξέλιξη εφαρμογών SMART-CITIES και ΙοΤ.
«Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε αδιάκοπα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, που εγγυόνται τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, τον αποδοτικότερο κύκλο ζωής και το βέλτιστο φωτιστικό αποτέλεσμα, ενώ προσθέτουν αξία στο στόχο της πράσινης ανάπτυξης και της δημιουργίας αποδοτικών, έξυπνων και βιώσιμων πόλεων, οι οποίες θα παρέχουν στους πολίτες άνετη και ασφαλή διαβίωση», σημειώνει η κα Καματερού.

Ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες
Οι ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και η αύξηση του ενεργειακού κόστους παραμένει μια πρόκληση, παρότι η Sirecled είχε στραφεί σε λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης, ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας και κυκλικής οικονομίας. «Ο σωστός προγραμματισμός παραγγελιών, η ομαδοποίηση των παραγγελιών και το ‘‘κλείδωμα’’ της τιμής με αμοιβαίες δεσμεύσεις με τους προμηθευτές, καθώς και η συνεχής έρευνα για την έγκαιρη αγορά ποιοτικών πρώτων υλών στις ποιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, έχει συμβάλει στον έλεγχο της κατάστασης. Θα πρέπει φυσικά να αναγνωρίσουμε την αξία των συνεργειών μας, με ελληνικές βιομηχανίες και βιοτέχνες, που έχουν αποδειχθεί πολύτιμοι συνεργάτες στη δύσκολη αυτή συγκυρία, εξασφαλίζοντάς μας ποιοτικές πρώτες ύλες σε λίαν ανταγωνιστικές τιμές, με ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς», αναφέρει η κα Καματερού.

Υγεία και Ασφάλεια στο επίκεντρο
«Στη SIRECLED είμαστε οι άνθρωποί μας! Μία ομάδα ταλαντούχων και αφοσιωμένων ανθρώπων. Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας τους (ψυχικής και σωματικής) είναι πρωταρχικής σημασίας και αναγνωρίζουμε τη σημασία τους για την επίτευξη των στόχων μας», εξηγεί η κα Καματερού.
Η δέσμευση στην προστασία του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρείας, οδήγησε στην εκπόνηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο χώρο της εργασίας, πιστοποιημένο κατά ΙSO 9001, ενός συστήματος διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας πιστοποιημένο κατά ISO 45001, και ISO39001 για την οδική ασφάλεια των μεταφορών της.

«Η εκπαίδευση του προσωπικού, ο κατάλληλος εξοπλισμός ασφαλείας, ο σεβασμός των συνεργατών και του προσωπικού, η ενεργητική και παθητική ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας, η πολιτική προστασίας της προσωπικότητας και ο ανοιχτός διάλογος είναι οι πυλώνες της επιτυχίας μας, εξασφαλίζοντας μας χώρους εργασίας με μηδενικά ατυχήματα και έμψυχο δυναμικό που οραματίζεται μαζί με την εταιρεία την πρόοδο και την ανάπτυξη», λέει η κα Καματερού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνες, ο χειρισμός μηχανημάτων και εργαλείων είναι η αιτία του ενός τρίτου των τραυματισμών στο χώρο εργασίας, η SIRECLED επενδύει σε αυτοματισμούς και ρομποτικά συστήματα παραγωγής, ώστε να αυτοματοποιήσει επαναλαμβανόμενες ή επικίνδυνες εργασίες. «Η επένδυσή μας σε αυτόματη μονάδα κοπής και προετοιμασίας καλωδίων θα συνεισφέρει δραστικά στο σκοπό αυτό», σημειώνει η κα Καματερού και συνεχίζει: «φυσικά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η πανδημία COVID-19 αναδιαμορφώνει πλήρως τον χώρο εργασίας. Έτσι επικαιροποιήσαμε τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, εντάσσοντας χρήση στην καθημερινότητά μας ενδεικτικά την απολύμανση, την αναδιοργάνωση των χώρων εργασίας, τη λογισμικού εικονικών συσκέψεων, αξιοποιώντας παράλληλα στο μέγιστο τη τηλεργασία και το ελεύθερο πρόγραμμα εργασίας».