Αύξηση μεγεθών κατέγραψε στο α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Καπνοβιομηχανία Καρέλια, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρείας. Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 561,8 εκατ. ευρώ έναντι 515,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 45,4 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 51,5 εκατ. ευρώ από 42 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 41,2 εκατ. ευρώ από 24,2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε στα 379 εκατ. ευρώ από 354,8 εκατ., με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 40 εκατ. από 31 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις αγορές του εξωτερικού, ο όγκος πωλήσεων σημείωσε αύξηση κατά 4,8%, ενώ στην ελληνική αγορά, η εταιρεία σημείωσε αύξηση του καθαρού Κύκλου Εργασιών της κατά 8,2%. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων των πούρων του οίκου κατά 177%, έπαιξε η επέκταση της συνεργασίας της στην ελληνική αγορά με την εταιρεία Villiger, μέσω του λανσαρίσματος της οικογένειας St Louis Blues.