«Καταγράψαμε ένα πολύ επιτυχημένο ξεκίνημα για το χρηματοοικονομικό έτος 2022, με όλες τις επιχειρήσεις μας να συνεχίζουν την ανάπτυξη υψηλής αξίας.

Καταγράψαμε ισχυρά αποτελέσματα και αυξήσαμε τα κέρδη ανά μετοχή κατά 20. Παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιό μας ως μια εταιρεία που εστιάζει στην τεχνολογία», δήλωσε ο Roland Busch, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG. Τα κέρδη Βιομηχανικών Επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, στα 2,5 δισ. ευρώ και το περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 15,7%. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20% στα 1,8 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα τα βασικά κέρδη ανά μετοχή να ανέρχονται σε 2,05 ευρώ.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες παρουσιάζονται ισχυρότερες από έτος σε έτος σε 1,1 δισ. ευρώ. Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 52% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 24,2 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω διψήφιας αύξησης σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, στα 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ.