Οικοσύστημα είναι ένα σύστημα στο οποίο τα έμβια είδη και το μη έμβιο περιβάλλον τους αλληλεπιδρούν ως λειτουργική μονάδα, με τη βιοποικιλότητα να παίζει ζωτικό ρόλο στις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Αυτή η έννοια, μεταφερμένη στον επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον, συνοψίζει ένα κομμάτι της φιλοσοφίας της Siemens A.E., η οποία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας και χτίζει την οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος εταίρων που θα υιοθετεί τις νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της απόδοσης, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητάς του. Σε αυτό το οικοσύστημα μας προσκάλεσε ο Δρ. Βασίλης Χατζίκος, CEO της Siemens A.E., στο πλαίσιο της πρόσφατης τεχνολογικής εκδήλωσης με τίτλο «Siemens Xcelerator-Accelerate your digital transformation». Εκεί παρουσιάστηκε η ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα, Siemens Xcelerator, η οποία έχει ως αποστολή την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των βιομηχανιών κάθε μεγέθους. Συνδυάζοντας τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο, η πλατφόρμα περιλαμβάνει το portfolio των προηγμένων τεχνολογιών της Siemens, λύσεις hardware και software, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός πανίσχυρου οικοσυστήματος, μεταξύ πελατών, συνεργατών και προγραμματιστών.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Δρ. Peter Koerte, Chief Technology & Chief Strategy Officer, Siemens AG, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της στρατηγικής της εταιρείας, καθώς και των παγκόσμιων ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Tα προνόμια που πηγάζουν από την εφαρμογή ισχυρών τεχνολογιών, όπως τα digital twins, η τεχνητή νοημοσύνη και το edge computing, οι οποίες βρίσκονται στο Siemens Xcelerator και ενδυναμώνουν τους πελάτες στο ταξίδι της ψηφιακής τους μεταστροφής ήταν οι βασικές θεματικές της παρουσίασής του. «Η Siemens Ελλάδος έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την ενσωμάτωση του Siemens Xcelerator στην τοπική αγορά και είμαστε περήφανοι που σημαντικοί πελάτες στην Ελλάδα έχουν ήδη εμπιστευτεί λύσεις μέσα από το Siemens Xcelerator.

Η Siemens είναι ένας αξιόπιστος τεχνολογικός συνεργάτης, με έμπειρες ομάδες που επιτρέπουν στους πελάτες να επωφεληθούν γρήγορα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους», υπογράμμισε ο Δρ. Peter Koerte. Η διαχείριση της ενέργειας και του κόστους είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα με τη βιωσιμότητα να αναδύεται ως κρίσιμο παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στη συνολική στρατηγική τους. Ο Χάρης Τολούμης, Head of Digital Solutions and Key Account Manager της Siemens A.Ε., αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτό το ζήτημα, παρουσιάζοντας το κατάλληλο portfolio της Siemens.

Επιτυχημένα case studies
Στην κεντρική σκηνή παρουσιάστηκαν δύο επιτυχημένες εφαρμογές τεχνολογιών της Siemens. To πρώτο case αφορούσε στη στρατηγική συνεργασία που πραγματοποίησε η Siemens με την PRODEA Investments. Η δεύτερη εφαρμογή παρουσιάστηκε από τον Δρ. Βασίλη Χατζίκο, από κοινού με την CEO του Ομίλου Ravago, Κλαίρη Ροντήρη. Σε αυτή την περίπτωση αξιοποιήθηκε η λύση του digital twin ενός αναδευτήρα, απαραίτητου για τις απαιτητικές διαδικασίες παραγωγής της Ravago Hellas. Στόχος η μείωση της ενέργειας και του χρόνου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, καθώς και η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν αστοχιών. Αποστολή στους Δελφούς