Η ΔΕΥΑΛ η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης της θεσσαλικής πόλης επενδύει σε εγκαταστάσεις και δίκτυα από τη δεκαετία του 1920 με σκοπό την άντληση, μεταφορά και παροχή καθαρού νερού σε 300.000 πολίτες της ευρύτερης περιοχής, την επεξεργασία λυμάτων και τη λειτουργία αρδευτικών δικτύων. Τα τελευταία 17 χρόνια έχει επενδύσει πολλά στον αυτοματισμό των υποδομών της ώστε να πληροί τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα για ασφαλείς και αποτελεσματικές λειτουργίες.

Για να πετύχουν τους στόχους τους εμπιστεύτηκαν την τεχνολογία και τις λύσεις της Siemens ώστε να αντιμετωπίζουν καθημερινά λειτουργικά προβλήματα και να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές. «Οι προηγμένες λύσεις ψηφιακού αυτοματισμού της Siemens ανεβάζουν τη διαχείριση του νερού μας στο επόμενο επίπεδο», αναφέρει ο Ηλίας Μπουφίκος, επικεφαλής Ηλεκτρομηχανολογικών της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ. «Η έξυπνη τεχνολογία και η ολοκληρωμένη λειτουργικότητά που μας προσφέρουν, διασφαλίζουν ότι μπορούμε να διαχειριζόμαστε βιώσιμα το νερό της Λάρισας για τους πολίτες της, για μεγάλο χρονικό διάστημα».

H έξυπνη λύση SIWA Optim
Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ΔΕΥΑΛ ήταν η λειτουργική αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων και των δικτύων και η μείωση του κόστους. Γι’ αυτό εμπιστεύτηκε την έξυπνη λύση SIWA Optim που προέρχεται από το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο ψηφιοποίησης της Siemens.

Αυτός ο έξυπνος αλγόριθμος που αναπτύχθηκε από τη Siemens λαμβάνει υπόψιν την αρχιτεκτονική των δικτύων ύδρευσης, τις απαιτήσεις των καταναλωτών, τη χωρητικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεξαμενών και των αντλιών, τα διαφορετικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων, καθώς και τη λειτουργική κατάσταση, όπως αυτή καταγράφεται από τα συστήματα SCADA, ώστε να καθορίζει το βέλτιστο πρόγραμμα άντλησης για τις επόμενες 24 ώρες. Η βελτιστοποίηση γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους με παράλληλη εξασφάλιση της απαιτούμενης παροχής νερού στην πόλη. Οι χειριστές δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν εάν έχουν επιλέξει την πιο αποδοτική αντλία για να λειτουργήσει ή αν έχουν γεμίσει τις δεξαμενές σε ικανοποιητικό επίπεδο ή μερικές φορές υπερβολικά. Η λύση SIWA Optim αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη και προτείνει βέλτιστα χρονοδιαγράμματα άντλησης, ακόμη και προσαρμογή σε οποιοδήποτε απροσδόκητο περιστατικό μπορεί να συμβεί εντός της ημέρας, καθώς υπολογίζει εκ νέου το βέλτιστο πρόγραμμα με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Η επιλογή της Siemens ως αξιόπιστου συμβούλου και η αξιοποίηση της παγκόσμιας τεχνογνωσίας της στην ανάπτυξη λύσεων αυτοματισμών και ψηφιοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, διασφαλίζει ότι η ΔΕΥΑΛ θα αντιμετωπίζει με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο.

SIEMENS A.E.

Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, T: 210- 6864111
Ε: [email protected], W: siemens.gr