Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική ΑΕ υπέγραψε στις 20 Οκτωβρίου 2021 τα συμβατικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας πιστωτών) για την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 5.307.000 ευρώ. Σκοπός του δανείου είναι η αναδιάρθρωση του δανεισμού της, κατά 100% θυγατρικής της στη Ρουμανία με την επωνυμία SIDMA ROMANIA S.R.L.

Η εκταμίευση του ανωτέρω ομολογιακού δανείου θα γίνει κατόπιν της πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων κάλυψης. Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική Α.Ε. αποτελεί ηγετική εταιρεία του κλάδου σιδηρεμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, τη παραγωγή και εμπορία θερμομονωτικών πετασμάτων (πανέλων) πολυουρεθάνης στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στη ΒΙΠΕ Λαμίας.