Ακόμα μια επιχείρηση που επωφελείται από τη θεαματική ενίσχυση της ζήτησης χαλυβουργικών προϊόντων διεθνώς και την εκτίναξη των τιμών του χάλυβα στα υψηλότερα επίπεδά τους διαχρονικά, είναι η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, κατέγραψε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και αξιοσημείωτη κερδοφορία σε επίπεδο τόσο Ομίλου όσο και Εταιρείας.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα 106,5 εκατ. ευρώ ή 73,8% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 130,3 εκατ. ευρώ από 75,9 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 71,7% σε σχέση με πέρυσι. Οι παραπάνω αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε αύξηση κατά 47,1%.
Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, κατά 81,3 % και 76,6% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Οι προοπτικές της αγοράς χάλυβα
Η Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση χάλυβα θα αυξηθεί κατά 5,8% το 2021 και θα φθάσει τα 1,874 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους (mt). Η ζήτηση θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 2,7% το 2022 και θα φθάσει τα 1,925 δισεκατομμύρια τόνους. Αλλά και η Eurofer, η Ευρωπαϊκή Ένωση Χάλυβα, στην τελευταία έκθεση της τον Αύγουστο του 2021, προβλέπει ότι η φαινομενική κατανάλωση χάλυβα στην ΕΕ αναμένεται να ανακάμψει (+11,2%) το 2021 και (+3,7%) το 2022 όπου θα επιστρέψει πάνω από τα επίπεδα του 2017. Επιπλέον, η εγχώρια οικονομία αναμένεται να διατηρήσει αμείωτη την αναπτυξιακή της δυναμική, συντηρώντας τη ζήτηση χαλυβουργικών σε υψηλά επίπεδα. Οι παραπάνω αισιόδοξες εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους αλλά και κατά το 2022 «είναι, αναμφίβολα, καλά νέα για την Εταιρεία και τον Όμιλο», τονίζει η Διοίκηση της ΣΙΔΜΑ.